SOŠMaP

1. Překonáváme předsudky, a to jak při přijímacím řízení, tak i během celého studia, ve třídě i ve volném čase. 2. Další výhodou je, že osnovy obsahují informace o romské historii, kultuře a jazyce, čímž absolventa připravují na práci v vlastní komunitě. Tento faktor rovněž povzbuzuje zájem romských dětí o studium, což bylo potvrzeno již v našich rekvalifikačních kurzech. Studium sestává ze čtyřletého denního studia zakončeného maturitou. Učební plán byl pečlivě připraven tak, aby poskytl nejen komplexní přehled romských dějin, kultury a jazyka, ale především aby studentům umožnil získat dovednosti a zkušenosti nutné pro práci sociálních pracovníků v jejich vlastních komunitách, ve státní správě či v sociálních zařízeních.

img-01

Kvalitní učitelé

Učební plán tohoto odborného zaměření je pro všechny kategorie vyučovacích předmětů samostatný.

img-02

Sociální tolerance

Překonáváme předsudky, a to jak při přijímacím řízení, tak i během celého studia, ve třídě i ve volném čase.

img-01

Individuální přístup

Učební plán byl pečlivě připraven tak, aby poskytl nejen komplexní přehled romských dějin, kultury a jazyka, ale především aby studentům umožnil získat dovednosti a zkušenosti nutné pro budoucí praxi.

about-sec

UČEBNÍ PLÁNUčební plán tohoto odborného zaměření je pro všechny kategorie vyučovacích předmětů samostatný.

Určité odchylky proti dalším dvěma zaměřením jsou zejména v kategorii předmětů všeobecně vzdělávacích a základních odborných, kde je umožněno snížit rozsah u některých vyučovacích předmětů nebo je jinak strukturovat. Rozpracování učebního plánu je v kompetenci školy. Při konkretizaci učebního plánu je třeba dbát na to, aby nedošlo ke snížení stanoveného celkového minimálního počtu vyučovacích hodin.

Více zde