Vítejte na stránkách Střední odborné školy
Managementu a Práva!
Výuka, vzdělání
Teorie a Praxe
Škola hrou

Střední odborná škola managementu a práva s.r.o. (SOŠMP)

přináší romským dětem oproti běžným českým školám mnoho výhod:

1. Překonáváme předsudky, a to jak při přijímacím řízení, tak i během celého studia, ve třídě i ve volném čase.
2. Další výhodou je, že osnovy obsahují informace o romské historii, kultuře a jazyce, čímž absolventa připravují na práci v vlastní komunitě. Tento faktor rovněž povzbuzuje zájem romských dětí o studium, což bylo potvrzeno již v našich rekvalifikačních kurzech. Studium sestává ze čtyřletého denního studia zakončeného maturitou. Učební plán byl pečlivě připraven tak, aby poskytl nejen komplexní přehled romských dějin, kultury a jazyka, ale především aby studentům umožnil získat dovednosti a zkušenosti nutné pro práci sociálních pracovníků v jejich vlastních komunitách, ve státní správě či v sociálních zařízeních.

Učební plán

Učební plán tohoto odborného zaměření je pro všechny kategorie vyučovacích předmětů samostatný.

Určité odchylky proti dalším dvěma zaměřením jsou zejména v kategorii předmětů všeobecně vzdělávacích a základních odborných, kde je umožněno snížit rozsah u některých vyučovacích předmětů nebo je jinak strukturovat. Rozpracování učebního plánu je v kompetenci školy. Při konkretizaci učebního plánu je třeba dbát na to, aby nedošlo ke snížení stanoveného celkového minimálního počtu vyučovacích hodin.

Adresa:

Tel:
Ulice:
PSČ:
Email:

+420 608 180 801
Olšanská 55/5 Praha 3
130 00, Žižkov
sosmap@seznam.cz