img-01
img-01

  • Zástupce ředitele pro pedagogickou činnost odloučeného pracoviště - Brno:
  • Martina Kotišová

  • sosmapbrno@email.cz
  • Mobil:+420 778 785 058
Adresa
  • Cejl 61, 602 00 Brno

    Základní údaje:
    IČO: 25700901, IZO: 110450680

Více informací naleznete >ZDE<


img-01 img-01

Studijní zaměření

FORMA STUDIA
DENNÍ STUDIUM - 4. leté maturitní
DÁLKOVÉ STUDIUM - 5. leté maturitní
UČEBNÍ OBOR - 3. leté studium

Denní studium sestává ze čtyřletého denního studia zakončeného maturitou. Učební plán byl pečlivě připraven tak, aby poskytl nejen komplexní přehled romských dějin, kultury a jazyka, ale především aby studentům umožnil získat dovednosti a zkušenosti nutné pro práci sociálních pracovníků v jejich vlastních komunitách, ve státní správě či v sociálních zařízeních.
Více informací naleznete >ZDE<

Studijní obory
Sociální činnost 75-41-M/01 denní forma studia čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou
- studenti jsou připravováni pro práci ve veřejné a státní sféře, neziskových organizacích, popřípadě pro studium na vysoké škole humanitně zaměřené - studenti absolvují praxi v neziskových organizacích, školách, školkách, státní správě - v rámci přípravy na budoucí povolání studenti připravují zábavné dny pro mateřské školky a neziskové organizace - profilové předměty jsou právo, sociální péče, sociální politika, veřejná správa, multikulturní soužití, komunitní práce, romský jazyk, romistika

Pečovatelské služby 75-41-M/012 denní forma studia
Studijní obor Výchovná a humanitární činnost poskytuje žákům úplné střední odborné vzdělání a připravuje je na výkon pedagogických a osvětových činností všude tam, kde je předmětem pracovního působení člověk a uspokojování jeho potřeb.Pedagogická problematika a charakter přípravy se spojuje na požadované úrovni s činnostmi organizátorskými, administrativně právními a řídícími.

Práce ve stravování 65-51-E/02
- dvouletý učební obor ukončený závěrečnými zkouškami a výučním listem s možností pokračovat ve studiu v oboru - výuka probíhá v týdenních blocích – týden škola, týden praxe - praxe je zajištěna ve veřejných i soukromých stravovacích zařízeních, tak, aby studenti získali co nejvíce praktických dovedností a zkušeností a prošli veškerým provozem


FOTOGALERIE Z VÝLETU - ZDE