img-01
img-01

 • Zástupce ředitele pro pedagogickou činnost odloučeného pracoviště - Brno:
 • PaeDr.Jana Foltýnová, PhD

 • sosmapbrno@email.cz
 • reditelka@zsmerhautova.cz
 • Telefon:+420 545 576 663
 • Mobil:+420 607 824 664

 • Organizační manager:
 • Martina Kotišová

 • sosmapbrno@email.cz
 • Mobil:+420 778 785 058
Adresa
 • Cejl 61, 602 00 Brno

  Základní údaje:
  IČO: 25700901, IZO: 110450680

Studijní zaměření

FORMA STUDIA
DENNÍ STUDIUM - 4. leté maturitní
DÁLKOVÉ STUDIUM - 5. leté maturitní
UČEBNÍ OBOR - 3. leté studium

Denní studium sestává ze čtyřletého denního studia zakončeného maturitou. Učební plán byl pečlivě připraven tak, aby poskytl nejen komplexní přehled romských dějin, kultury a jazyka, ale především aby studentům umožnil získat dovednosti a zkušenosti nutné pro práci sociálních pracovníků v jejich vlastních komunitách, ve státní správě či v sociálních zařízeních.
Více informací naleznete >ZDE<

Studijní obory
Sociální činnost 75-41-M/01 denní forma studia čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou
- studenti jsou připravováni pro práci ve veřejné a státní sféře, neziskových organizacích, popřípadě pro studium na vysoké škole humanitně zaměřené - studenti absolvují praxi v neziskových organizacích, školách, školkách, státní správě - v rámci přípravy na budoucí povolání studenti připravují zábavné dny pro mateřské školky a neziskové organizace - profilové předměty jsou právo, sociální péče, sociální politika, veřejná správa, multikulturní soužití, komunitní práce, romský jazyk, romistika
Pečovatelské služby 75-41-M/012 denní forma studia
Studijní obor Výchovná a humanitární činnost poskytuje žákům úplné střední odborné vzdělání a připravuje je na výkon pedagogických a osvětových činností všude tam, kde je předmětem pracovního působení člověk a uspokojování jeho potřeb.Pedagogická problematika a charakter přípravy se spojuje na požadované úrovni s činnostmi organizátorskými, administrativně právními a řídícími.FOTOGALERIE Z VÝLETU - ZDE