img-01
img-01

  • Zástupce ředitele pro pedagogickou činnost odloučeného pracoviště - Jihlava:
  • Mgr. Zdeňka Bočková

  • sosmap@seznam.cz
  • zdenabockova@seznam.cz
  • Tel: 724 593 137
Adresa
  • Čajkovského 25, 586 01 Jihlava

    Základní údaje:
    IČO: 25700901, IZO: 110450680

img-01
img-01

Studijní zaměření

O nás
SOŠMP s. r. o., odloučené pracoviště Jihlava, Čajkovského 25 vznikla v roce 2006 pod názvem Střední odborná škola sociálně- právní. V roce 2008 byla přejmenována na Střední odbornou školu managementu a práva. Je to humanitně zaměřená škola, která se snaží vychovat odborníky schopné pracovat ve veřejné správě, na sociálních odborech, příspěvkových organizacích a charitách.

FORMA STUDIA
DENNÍ STUDIUM - 4. leté maturitní
DÁLKOVÉ STUDIUM - 5. leté maturitní
UČEBNÍ OBOR - 3. leté studium

Škola poskytuje formu denního, dálkového a nástavbového studia. Denní studium pro žáky s ukončeným základním vzděláním v 9. ročníku. Dálkové pro všechny, kteří mají základní vzdělání a chtějí získat maturitu. 3 leté nástavbové studium pro zájemce, kteří mají ukončený 3- letý učební obor a chtějí získat maturitu. Profilovými předměty jsou sociální péče a politika, veřejná správa, právo, psychologie, pedagogika, osobnostní výchova, multikulturní výchova, romský jazyk a romistika, estetika a samozřejmě český jazyk a literatura, anglický a německý jazyk.

Studijní obory
Sociální činnost 75-41-M/01 denní forma studia čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou
- studenti jsou připravováni pro práci ve veřejné a státní sféře, neziskových organizacích, popřípadě pro studium na vysoké škole humanitně zaměřené - studenti absolvují praxi v neziskových organizacích, školách, školkách, státní správě - v rámci přípravy na budoucí povolání studenti připravují zábavné dny pro mateřské školky a neziskové organizace - profilové předměty jsou právo, sociální péče, sociální politika, veřejná správa, multikulturní soužití, komunitní práce, romský jazyk, romistika
Sociální činnost 75-41-M/01 dálková forma studia
- studium probíhá ve výukových blocích jednou za 14 dnů - pátek odpoledne, sobata celý den - délka studia - 3 roky pro studenty s výučním listem, 5 let pro studenty s ukončeným základním vzděláním
Práce ve stravování 65-51-E/02
- dvouletý učební obor ukončený závěrečnými zkouškami a výučním listem s možností pokračovat ve studiu v oboru - výuka probíhá v týdenních blocích – týden škola, týden praxe - praxe je zajištěna ve veřejných i soukromých stravovacích zařízeních, tak, aby studenti získali co nejvíce praktických dovedností a zkušeností a prošli veškerým provozem


Foto učebna praxe >>zde<< img