img-01 15května
2023

Otevírame 2. kolo příjímacího řízení - BRNO pro školní rok 2023/2024

Obor vzdělávání:

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium

75-41-M/01 Sociální činnost
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium

65-42-M/01 Hotelnictví
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium

Datum podání přihlášky: do 20.05.2023


PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

kód oboru 75-31-M/01


Baví tě práce s dětmi?
Rád tvoříš, zpíváš nebo hraješ?
Vymýšlíš rád nové věci?
Dovedeš si sebe představit jako učitele nebo vychovatele?

Co od školy očekávat:
naučíš se hrát na klávesy i přestože jsi to třeba nikdy před tím nedělal
rozvineš svoji kreativitu ve výtvarných oborech
zjistíš, jak připravit program pro všechny věkové kategorie
získáš potřebné dovednosti pro práci s dětmi

19. května proběhne ústní pohovor, ze kterého není třeba mít strach. Děláme ho protože se o tobě chceme něco dozvědět. Zajímá nás, co tě baví a co ti jde. Můžeš si připravit ukázku své práce: výtvarná díla, skladby na hudební nástroj, zpěv, přednes básně,...


Kritéria přijímacího řízení v doplňujícím kole

ve školním roce 2023/2024

K přihlášce uchazeč povinně doloží:

  • kopie ověřených vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ, pokud nemá uchazeč na přihlášce školou, ve které plní či plnil školní docházku, ověřenou a potvrzenou klasifikaci;
  • požadované lékařské potvrzení (na přihlášce ke studiu).

Řádně vyplněnou přihlášku ke vzdělávání mohou uchazeči odevzdávat přímo v budově školy (Střední odborná škola managementu a práva, s. r. o., Cejl 61, Brno, 602 00) nebo zaslat korespondenčně na adresu školy: Střední odborná škola managementu a práva, s. r. o., Cejl 61, 602 00, Brno.

Pro přijetí ke studiu musí uchazeč splnit tato kritéria:

a) úspěšné ukončení základního vzdělání (9. ročník);
b) přijatelný prospěch z osmé a deváté třídy základní školy;
d) školní přijímací pohovor, který se uskuteční 24.5.2023;
e) zájem o studium a o vybraný obor;
f) zdravotní způsobilost ke studiu;
g) zaplacené školné.

img-01 14LEDEN
2022

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - BRNO


PRO PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA OBOR PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NEJPOZDĚJI DO 01.03.2022
NABÍZENÉ OBORY SOŠMaP:

Název oboru: Předškolní a mimoškolní pedagogika
Kód oboru: 75-31-M/01

Přijímací zkouška: ANO

Počet plánovaných přijetí: 30

Poznámky: nutno potvrdit přihlášku lékařem

Kritéria k přijetí ke studiu na SOŠMAP ve školním roce 2022/2023:
úspěšně ukončené základní vzdělání (9. ročník), přijatelný prospěch, zájem o studium, zájem o vybraný obor, úspěšné vykonání školní přijímací zkoušky (tak zvaná talentová zkouška – hra na hudební nástroj nebo zpěv (zájemce si sám vybere – minimálně dvě české písničky), kresba na vylosované téma, četba), osobní pohovor.
Tak zvané talentové zkoušky se dělají pouze u oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.
Datum a čas bude upřesněn co nejdříve – školní přijímací zkoušky do prvního ročníku (tak zvané talentové zkoušky)
Pozvánky s přesnou hodinou zahájení budou rozesílány poštou doporučeným dopisem.

Dny otevřených dveří budou probíhat od měsíce ledna 2022 do března 2022. Zastavit se k nám můžete každý den od 8 do 13 hodin po telefonické domluvě.img-01 3ČERVENEC
2020

BRNO


Střední odborná škola managementu a práva s.r.o.
Brno, Cejl 61


VOLNÁ KAPACITA ŽÁKŮ

na tyto studijní obory:1) Denní studium 4-leté: 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST
                                             75-31-M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ
                                             PEDAGOGIKA

                                             65-42-M/01 HOTELNICTVÍ

2) Zkrácené studium 3-leté
nebo dálkové studium      75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

5-leté:                                  75-31-M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ
                                              PEDAGOGIKA

Přijímací řízení:
-škola uznává přijímací zkoušky z I. kola na jiné střední škole
-osobní pohovor - pro ty uchazeče, kteří nevykonali přijímací zkoušky v I. kole

Kontakty:
email: sosmap@seznam.cz
tel: 778 785 058 - M. Kotišová
adresa: BRNO - město, Cejl 61
www: sosmap.czimg-01 3ČERVENEC
2020

JIHLAVA


Střední odborná škola managementu a práva s.r.o.
Jihlava, Čajkovského 23


VOLNÁ KAPACITA ŽÁKŮ

na tyto studijní obory:1) Denní studium 4-leté: 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST
                                             65-42-M/01 HOTELNICTVÍ

2) Zkrácené studium 3-leté
nebo dálkové studium      75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

5-leté:                                  75-31-M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ
                                              PEDAGOGIKA

Přijímací řízení:
-škola uznává přijímací zkoušky z I. kola na jiné střední škole
-osobní pohovor - pro ty uchazeče, kteří nevykonali přijímací zkoušky v I. kole

Kontakty:
email: sosmap@seznam.cz
tel: 724 593 137 - Mgr. Zdeňka Bočková
adresa: Jihlava, Čajkovského 23
www: sosmap.czimg-01 13KVĚTEN
2020

BRNO


NOVÉ STUDIJNÍ OBORY: PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU A SOCIÁLNÍ ČINNOST

UPLATNĚNÍ MATURANTŮ (Sociální činnost): VEŘEJNÁ SPRÁVA, STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA, V ORGANIZACÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PÉČE, PŘÍSPĚVKOVÉ A NEZISKOVÉ ORGANIZACE SE SOCIÁLNÍ TÉMATIKOU

UPLATNĚNÍ MATURANTŮ (Pedagogika volného času): UČITELÉ V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH, UČITELÉ V DĚTSKÝCH SKUPINÁCH, VEDENÍ DĚTSKÝCH SKUPIN, DOMY DĚTÍ A MLÁDEŽE

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY FORMOU OSOBNÍHO POHOVORU, VOLNÁ KAPACITA ŽÁKŮ.img-01 11KVĚTEN
2020

BRNO


NOVÉ STUDIJNÍ OBORY: PEČOVATELSKÉ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ČINNOST

UPLATNĚNÍ MATURANTŮ: VEŘEJNÁ SPRÁVA, STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA, V ORGANIZACÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PÉČE, PŘÍSPĚVKOVÉ A NEZISKOVÉ ORGANIZACE SE SOCIÁLNÍ TÉMATIKOU.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ UČEBNÍHO OBORU: NEMOCNIČNÍ A LÁZEŇSKÁ ZAŘÍZENÍ, OBLAST PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB, SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE, DOMOVY SENIORŮ, DĚTSKÉ DOMOVY A DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍ PÉČÍ APOD.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY FORMOU OSOBNÍHO POHOVORU, VOLNÁ KAPACITA ŽÁKŮ.img-01 11KVĚTEN
2020

JIHLAVA


NOVÝ STUDIJNÍ OBOR - SOCIÁLNÍ ČINNOST

UPLATNĚNÍ MATURANTŮ: VEŘEJNÁ SPRÁVA, STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA, V ORGANIZACÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PÉČE, PŘÍSPĚVKOVÉ A NEZISKOVÉ ORGANIZACE SE SOCIÁLNÍ TÉMATIKOU

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY FORMOU OSOBNÍHO POHOVORU, VOLNÁ KAPACITA ŽÁKŮ.img-01 4KVĚTEN
2020

JIHLAVA


NOVÝ STUDIJNÍ OBOR - PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ: NEMOCNIČNÍ ZAŘÍZENÍ, OBLAST PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB, SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE, DOMOVY SENIORŮ APOD.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY FORMOU OSOBNÍHO POHOVORU, VOLNÁ KAPACITA ŽÁKŮ.img-01 10BŘEZEN

UZAVŘENÍ ŠKOLY


Z ROZHODNUTÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY JSOU OD STŘEDY 11. 3. 2020 UZAVŘENY VŠECHNY ŠKOLY VČETNĚ STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA (VŠECHNY POBOČKY). ZÁKAZ PLATÍ DO ODVOLÁNÍ - SLEDUJTE WEB. STRÁNKY ŠKOLY.

V PRAZE DNE 10. 3. 2020
ŘEDITEL SOŠMAP - JUDr. EMIL ŠČUKA